Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Svenska (Sverige)Deutsch (DE-CH-AT)

Mätsystem

Vi utför alla slags mätningar avseende riktning, planhet och parallellitet m.m. Alla mätresultat dokumenteras och skrivs ut. Resultaten kan föras över till PC och logovidarebehandlas. Vid behov kan filer överföras till MS Excel för ytterligare beräkning. Vid mätningarna använder vi Easy-Laser D500 / D510.

Inom dagens industri är förebyggande underhåll av maskinparken en självklarhet. Genom att rikta dina maskiner undviker du stora kostnader och ökar maskinernas tillgänglighet, en tillgänglighet som ska garantera företagets intäkter. Med bra uppriktade maskiner undviker du eller minskar risken för oplanerade driftstopp.

Ofta är det många maskiner, som behöver riktas och kontrolleras på kort tid, som ställer stora  krav på den använda mätutrustningen.axel

Typiska problem som uppkommer med dåligt riktade maskiner är:

- minskad verkningsgrad
- ökade vibrationer
- energiförluster
- lagerhaveri
- axelbrott
- kopplingsförslitning
- tätningsslitage
- kvalitetsproblem