VibroMek AB
× Hem Tjänster Om Oss

Vibrationsmätning

Lagerströmsmätning

Laseruppriktning

Temperaturloggning

Maskinanalys

VibroMek AB

VibroMek är ett konsultföretag med inriktning på analyser av maskinproblem inom industrin, främst obalanser, uppriktningar, el, lagerslitage, lagerskador, kuggingrepp, kavitation, bladpassage, glapp, resonans (kritiska varvtal), uppställningar m.m. och som projektledare i samband med utvärderingar och anskaffningar av system och maskinutrustningar.

Om Oss